Thể lệ cuộc thi ‘Vạn điều ước Tết, triệu nụ cười xuân’


1. Cách thức tham gia chương trình:

Người tham gia chương trình đầu tiên cần đăng ký thành viên bằng cách nhập dãy số mã vạch có trên các nhãn sản phẩm Nestle bao bì Tết (không bắt buộc phải mua các sản phẩm này và không hạn chế số lần sử dụng của dãy số mã vạch – một mã vạch có thể được sử dụng nhiều lần) và các thông tin cá nhân (họ và tên; email; điện thoại; ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân) vào website http://www.vandieuuoctet.com/

Người tham gia đăng nhập và gửi nội dung điều ước Tết cho ban tổ chức thông qua website http://www.vandieuuoctet.com/ của công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Số lượng điều ước không hạn chế, mỗi người tham gia có thể gửi nhiều điều ước.

2. Các quy định về điều ước:

– Điều ước phải được viết bằng tiếng Việt có dấu

– Các điều ước Tết nằm trong khuôn khổ “sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em” mới được lựa chọn để người tiêu dùng bình chọn

– Không vi phạm qui định pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật kinh doanh và tiếp thị sản phẩm thay thế sữa mẹ, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo

– Trong trường hợp nội dung điều ước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bên thứ ba (cá nhân hoặc tổ chức không là người tham gia chương trình) thì cần có sự xác nhận đồng ý của bên thứ ba này.

3. Cách thức, thời gian, địa điểm xác định điều ước đạt giải:

Căn cứ vào kết quả bình chọn online trên website http://www.vandieuuoctet.com/ đến cuối ngày 3/2/2013, trong số 500 điều ước hợp lệ và có số bình chọn cao nhất, ban giám khảo sẽ chọn ra 100 điều ước để hỗ trợ bằng tiền mặt.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được toàn quyền quyết định trong việc xác định các điều ước hợp lệ theo chương trình và số tiền hỗ trợ cho việc thực hiện mỗi điều ước nhưng không vượt quá một trăm triệu đồng cho một điều ước.

Trong trường hợp việc thực hiện điều ước cần phải có sự đồng ý, cho phép của các cấp thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam thì người đưa ra điều ước có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục và xuất trình các văn bản cho phép cần thiết cho Nestlé trước khi nhận được hỗ trợ. Khi không thực hiện được vì lý do này trong thời gian 30 ngày, ban tổ chức sẽ lấy những điều ước hợp lệ trong số 500 điều ước có số bình chọn cao nhất để thay thế.

4. Thời gian và thủ tục trao thưởng:

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam sẽ gửi thư điện tử hoặc thư bảo đảm hay điện thoại thông báo đạt giải và hướng dẫn nhận giải trong vòng 7 ngày kể từ ngày có kết quả công bố những người đạt giải.

Người đạt giải có trách nhiệm xác nhận việc nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả công bố những người đạt giải. Trong trường hợp người đạt giải không xác nhận việc nhận thưởng trong thời hạn nêu trên hoặc người xác nhận nhận thưởng không cung cấp được đầy đủ giấy tờ yêu cầu khi làm thủ tục nhận thưởng, giải thưởng sẽ được trao cho người khác do ban tổ chức quyết định trong số 500 điều ước có số bình chọn cao nhất.

Thời hạn cuối cùng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam có trách nhiệm trao thưởng cho người đạt giải là ngày 3/5/2013.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp người đạt giải không nhận được thông báo đạt giải do thông tin đăng ký không chính xác hoặc không xác nhận việc nhận thưởng trong thời gian quy định.

5. Địa điểm, thời gian và thủ tục trao thưởng:

Người đạt giải nhận thưởng tại: Tầng 9, tòa nhà Etown 3, 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM

Khi đến nhận thưởng, người nhận thưởng phải xuất trình: chứng minh nhân dân; giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc văn phòng, phòng công chứng nếu người nhận thưởng là người nhận thay; bản chính xác nhận đồng ý của bên thức ba trong trường hợp nội dung điều ước có liên qua đến quyền và nghĩa vụ của bên thức ba (cá nhân hoặc tổ chức khác không là người tham gia chương trình) bao gồm cả tên, tuổi, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký pháp nhân.

Đến cuối thời hạn trao giải, giải thưởng không có người nhận hoặc số tiền còn lại nếu có của chương trình sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ: Phòng dịch vụ khách hàng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Tòa nhà Etown 3, 364 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình, TP HCM, Điện thoại: TP HCM (08)3 812 6066; Hà Nội (04) 3776 3366

6. Trách nhiệm thông báo:

Công ty TNHH Nestlé có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của thể lệ chương trình khuyến mại này trên website: cuộc thi. Công ty TNHH Nestlé có trách nhiệm thông báo đầy đủ danh sách điều ước được chọn và chi hí thực hiện trên website: www.vandieuuocTet.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

7. Các quy định khác:

Ban tổ chức, nhân viên Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, nhân viên Công ty quảng cáo truyền thông và các Công ty làm dịch vụ cho Nestlé Việt Nam trong chương trình khuyến mại này không được tham gia chương trình này. Người đạt giải phải chịu mọi chi phí đi lại (nếu có) cho việc nhận thưởng;

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam có đầy đủ quyền sở hữu quyền tác giả đối với các điều ước tham gia chương trình. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được quyền sử dụng tên, hình ảnh người nhận giải, nội dung của điều ước tham gia chương trình cho mục đích truyền thông, quảng cáo và các hoạt động thương mại khác mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam sẽ có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ban tổ chức